nha thuoc truc tuyen

Thuốc tim mạch

Dạng bào chế: Hỗn hợp uống theo giọt-60mg Nhà sản xuất: Indoco Remedies., Ltd - ẤN ĐỘ Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Phú Xuân - VIỆT NAM Nhà phân phối: Số Ðăng ký: VN-2206-06
Dạng bào chế: Viên nén-5mg Amlodipin Nhà sản xuất: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY Nhà đăng ký: Gedeon Richter., Ltd - HUNG GA RY Nhà phân phối: Số Ðăng ký: VN-3005-07
Page 5 of 213
Go to top